Vuur maken, hakken, zagen en snijden

Scouting , Vuur , Hout , Bijl , Mes en zaag.

Dit zijn woorden die binnen Scouting on losmakend met elkaar te maken hebben, dan wel verbonden zijn. Immers Scouting zonder een kampvuur tijdens een kamp of je kook-skils tot uiting laten komen in koken op houtvuur, dit hoort nu een maal bij Scouting.  Maar ja een houtvuur heb je niet zomaar. Dus moeten we eerst het hout in kleine handzame stukken zien te krijgen om er vanaf niets een vuur te krijgen. En ja hoe doet men dit? Nou, op deze vraag hebben de meeste Scouts wel een antwoord op.

 

Het antwoord zal zijn;  met een bijl, mes en zaag. Nu hoor ik gelijk ouders zeggen “ ja dat doen alleen de grote kinderen, ouder dan 15 jaar ”. Waarop wij zeggen “ Ja dat klopt, maar vanaf Bevers ( 5 t/m 7 jaar ) leren wij ze al om te gaan met een bijl, mes en zaag “. Want jong geleerd is oud gedaan, zeg het spreekwoord. En om het gebruik van een bijl, mes en/of zaag goed en veilig te laten gebeuren hebben wij een protocol gemaakt. In dit protocol staat  stap voor stap uitgelegd hoe er met een bijl , mes en/of zaag behoord om te gaan. En dit protocol wordt dan ook binnen onze groep gebruikt door jong en oud. En het protocol wordt dan ook geregeld met de kinderen en jongeren doorgenomen. Zodat een ieder weer het veilig werken met een bijl, mes onder de aandacht heeft gehad. Ook als er weer nieuwe kinderen zijn en binnen die speltak hebben ze een opkomst met vuur maken en omgaan met bijlen en messen, wordt er aan een ieder weer uitleg gegeven wat wel en niet kan en mag. Bij deze uitleg wordt dan ook gebruik gemaakt van het protocol “ Omgaan met mes , bijl en kampvuur “. Immers de veiligheid van de kinderen staat voorop.

 

Naast het protocol “ Omgaan met mes , bijl en kampvuur “, maken wij van nog meer protocollen gebruik. Zo ook hebben wij een protocol die gaat over het “klimmen – tokkelen – abseilen en werken in een Scouting toren ”. Naast onze eigen protocollen heeft Scouting Nederland ook diverse veiligheidsbladen, waar wij gebruik van maken. De veiligheid van de kinderen en leiding, staat boven aan.

 

Groet, Jacco
Teamleider Scouts