Vrijwilligers

Scouting Graaf Daron draait volledig op vrijwilligers. Stuk voor stuk gemotiveerde mensen die zich willen inzetten voor onze groep. Zonder de mensen, geen vereniging.

Vrijwilliger worden

Onze groep draait volledig op vrijwilligers, van leidinggevenden bij speltakken tot gebouwbeheerders. Binnen de groep kunnen wij altijd hulp gebruiken. Wil je ons ergens mee ondersteunen? Of heb je ambitie om leiding te worden? Neem contact op!

Sociale veiligheid en VOG

Sociale veiligheid binnen Graaf Daron betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Alle vrijwilligers zijn verplicht in het bezit van een VOG, een Verklaring Omtrent het Gedrag.

De gedragscode geeft de grenzen aan waarbinnen vrijwilligers van Scouting hun werk kunnen doen, de gedragscode is hier te vinden. De gedragscode dient door alle vrijwilligers onderschreven te worden.

Binnen onze groep hebben we 2 vertrouwenspersonen: Jitske en Petra. Ze zijn te bereiken via vertrouwenspersoon@graafdaron.nl. Dat is ook het juiste e-mailadres voor vragen rondom sociale veiligheid.

slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image
slider image

Kom jij ons helpen?

Wordt vrijwilliger bij Scouting Graaf Daron

Neem contact op