Welkom bij het privacybeleid van graafdaron.nl

Hier kunt u alles lezen over welke gegevens wij verzamelen, wat daar mee word gedaan, en hoelang wij de gegevens houden.

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Scoutinggroep Graaf Daron, Scoutinggroep Graaf Daron is een kleine Scoutinggroep in Alkmaar, regio Noord-Holland Noord. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Graaf Daron verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Graaf Daron, neem dan contact op.

Er worden voor verschillende doeleinden gegevens verzameld en deze worden hieronder toegelicht:

Reacties
Op onze nieuwsberichten kun je reageren als dit ingeschakeld is. Bij een reactie worden er verschillende dingen opgeslagen en/of verzameld:

  • De gegevens die ingevuld worden, denk aan naam, en de reactie zelf.
  • Het (publieke) IP-adres van de bezoeker
  • Het (publieke) IP-adres van de browser user agent.


Formulieren
Alles wat u invult op onze desbetreffende formulieren, denk aan het inschrijfformulier of het contactformulier, word gedeeld binnen de scoutinggroep. Dit doen wij om op die manier de beste communicatie in de groep te krijgen, stel u heeft u via de website aangemeld voor bijvoorbeeld de welpen speltak, dan zal dit ook met de scouts speltak gedeeld worden om miscommunicatie te voorkomen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten of eventuele andere elementen op de website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics
Met wie we jouw data delen
De data die wij verkrijgen op deze website wordt strikt en alleen gedeeld binnen de Scoutinggroep als hiervoor een noodzaak is. Is dit niet het geval dan zal deze data ten alle tijden alleen worden verstrekt aan de webmaster(s). U kunt deze bereiken op webmaster@graafdaron.nl

Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Hoe we jouw data beveiligen
Wij hebben een SSL Certificaat op onze website. Dit betekend dat alle informatie die wordt verstuurd ge-encrypt wordt. Zo kan alleen de ontvanger bij de informatie en kan geen tussenpersoon de informatie verkrijgen.

Van welke derde partijen we data ontvangen
Wij hebben verschillende plugins op deze website die data verzamelen.

 


De volgende cookieverklaring word automatisch gegenereerd en onderhouden door CookieBot, deze plugin gebruiken wij voor het bijhouden van onze cookies


 

Aanvullende privacverklaring

Scoutinggroep Graaf Daron gevestigd aan Elgerweg 103, 1825 KB Alkmaar, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in onze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.graafdaron.nl

Elgerweg 103,

1825 KB Alkmaar

info@graafdaron.nl

Met Scoutinggroep Graaf Daron wordt ook Stichting Beheer Graaf Daron (KVK 37097060) en Stichting ‘t Oude Hoen Inzake de Behartiging van de Belangen van Scoutinggroep Graaf Daron (KVK 41238576) in het document als 1 stichting behandelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Scoutinggroep Graaf Daron verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent (geweest) van de scoutinggroep, deelneemt aan onze activiteiten en/of trainingen en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam kind en ouders

• Geslacht

• Geboortedatum

• Geboorteplaats

• Adresgegevens

• Telefoonnummer kind en/of ouders

• Mailadres ouders

• Van welke team(s)/speltak je deel uitmaakt(e)

• de contactgegevens van je ouders

• Kwalificaties die binnen scouting relevant zijn

• Voor welke activiteiten en trainingen je bent ingeschreven (geweest)

• Uw publieke IP-adres (bij bezoek aan onze website)

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op onze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

• Internetbrowser en apparaat type tijdens het bezoek aan onze website

• Bankrekeningnummer(s)

• Beeldmateriaal van personen zoals foto’s en video’s

• Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Scoutinggroep Graaf Daron verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

• Gezondheid (bijvoorbeeld in een gezondheidsformulier bij deelname aan een activiteit)

• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

• Voor vrijwilligers: of je in het bezit bent van een VOG

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken

Scoutinggroep Graaf Daron verwerkt jouw gegevens voor de volgende doelen:

• Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren

• Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten, activiteiten en trainingen

• Scoutinggroep Graaf Daron verwerkt ook gegevens als wij hiertoe verplicht zijn.

• Verslaglegging van activiteiten

• Financieel beheer (waaronder incasso) en verantwoording

• Werven (toekomstige) vrijwilligers

• Statistische informatie

• Vastleggen kwalificaties van de vrijwilligers

• Om makkelijker kwalificatie en waarderingstekens te kunnen toekennen

• Voor het maken van presentielijst voor trainingen en workshops

• Voor de evaluaties van trainingen en workshops

• Noodgevallen

• Zorgplicht

Waar bewaren wij persoonsgegevens

Naast gegevens in Souts Online, kunnen persoonsgegevens opgenomen zijn in (digitale) presentielijsten, verslagen van bijeenkomsten, jaarverslagen en/of notulen van vergaderingen. Deze worden digitaal en/of op papier bewaard. Beeldmateriaal van personen kan worden gepubliceerd en bewaard op de website en op de sociale kanalen en in de media.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De gegevens in SOL blijven hierin zo lang staan als het lidmaatschap loopt. Dit omvat zowel de persoonsgegevens als bijvoorbeeld inschrijvingen als bankgegevens.

Na afloop van het lidmaatschap worden de gegevens in SOL nog bewaard voor statistische doeleinden, het organiseren van een reünie en om te zorgen dat een lid bij het opnieuw inschrijven binnen 2 jaar niet alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren. Na afloop van het lidmaatschap bij Scouting Nederland worden de algemene persoonsgegevens, verzameld door de scoutinggroep voor onbepaalde tijd bewaard voor historische en/of statistische doeleinden. Bijzondere gegevens, zoals gezondheidsformulieren, worden na het beëindigen van de activiteit vernietigd.

Wie verwerken welke persoonsgegevens

Functie: Bestuurders

Gegevens: Alle historische en huidige

Voor alle functies geldt: verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Scoutinggroep Graaf Daron verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten, promotie, te voldoen aan subsidieverplichtingen of om te voldoen aan verplichtingen aan Scouting Nederland of andere verplichtingen zoals vastgelegd in wet- en regelgeving of onze statuten.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Scoutinggroep Graaf Daron gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer op slaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via je persoonlijke instellingen in SOL. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar avggraafdarom@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou gedaan is, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Scoutinggroep Graaf Daron zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken, op jouw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Scoutinggroep Graaf Daron neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via avggraafdarom@gmail.com.

Derden partijen met privacy beleid.

– Scouting Nederland (nationale scoutingorganisatie van Nederland)

– Regio Noord-Holland Noord (regionale scoutingorganisatie van Noord-Holland-Noord)

– Scouting Alkmaar (plaatselijke scoutingorganisatie van Alkmaar )

– Facebook (Sociaal media voor promotie en informatie)

– Instagram (Sociaal media voor promotie en informatie)

– Youtube (Sociaal media voor promotie en informatie)