INFORMATIE

Wilt u wat meer weten over onze groep? Daar is deze pagina voor! Op deze pagina leest u extra informatie over ons onstaan, maar ook de contributie, speltakken etc. etc.

Heeft u nog meer vragen? Neem contact met ons op op de contactpagina!

Informatie over Graaf Daron

Algemene    informatie

Algemene informatie

Wij zijn in 1998 ontstaan uit een groep welke gevestigd was in het Hoefplan, te weten scoutinggroep ‘t Oude Hoen. Hier zaten 2 groepen naast elkaar (De Geuzen en ‘t Oude Hoen), maar omdat deze wijk vergrijzing vertoonde en er in de Mare nog geen scoutinggroep was is er in overleg met de gemeente besloten om 1 groep te verplaatsen onder de voorwaarde dat zij met een nieuwe naam zouden starten, dat werden wij dus als scoutinggroep Graaf Daron.

Wij hebben 5 speltakken, te weten:

Bevers: draaien geen opkomsten i.v.m gebrek aan leden
Welpen: zaterdagmiddag 14.00-16.00 uur
Scouts: zaterdagmiddag 13.30-16.00 uur
Explorers: vrijdagavond 19.30-22.00 uur
Jongerentak vrijdagavond 19.30-23.00 uur (deze groep draait zelfstandig en bepalen zelf hun eindtijden
Roverscouts vrijdagavond 19.30-23.00 uur (deze groep draait zelfstandig en bepalen zelf hun eindtijden

Wij zijn aangesloten bij Scouting Nederland en dus ook automatisch bij de wereldbond.

Wij hebben een beheersstichting welke alle onroerende zaken beheerd en een groepsstichting (de feitelijke scoutinggroep). De groepsstichting huurt (als hoofdhuurder) de ruimte bij de beheerstichting. De beheersstichting heeft naast de groep als hoofdhuurder nog twee huurders, te weten de BSO Rollebol en een zanggroep die het gebouw als oefenruimte huren.

Beide stichtingen werken nauw samen en de beheersstichting heeft als eerste belang het faciliteren en ondersteunen van de groepsstichting, maar om te voorkomen dat alle riscico’s bij de groep liggen (er rust tenslotte een hypotheek op het gebouw) en dat bij een evt. faillissement alle zaken zoals de tenten, klimgordels enz. verloren zouden gaan is voor deze constructie gekozen.

De groep

Wij hebben een gemengde groep zonder religieuze achtergrond. Wij accepteren in feite alle kinderen (ook met lichte beperkingen, rugzakjes enz.). Het gaat bij ons om de vreugde van het kind. Wij proberen pesten en ongewenst gedrag te voorkomen en mochten wij dat constateren zullen wij hiertegen optreden met evt. het beëindigen van een lidmaatschap tot gevolg.

Al onze leiding heeft een VOG van de gemeente Alkmaar en wij trainen ze (hetzij in eigen beheer, hetzij via de mogelijkheden van Scouting Nederland (Scouting Academie) om hun vaardig- en kundigheden te bevorderen.

Alle nieuwe kinderen mogen 3 opkomsten zonder verplichtingen en kosten (behalve evt. voor een weekend) meedraaien, mocht het goed bevallen worden ze (uiteraard in overleg) lid van onze groep. Na ca. 6-8 weken volgt dan de installatie waarbij ze dan het volledige uniform dragen.

Privacy

Wij maken regelmatig van opkomsten foto’s en andere opnames bedoelt voor onze website, facebookpag. enz. Wij maken niet doelbewust foto’s e.d. van uw kind en proberen hier zorgvullig mee om te gaan. Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind op foto’s resp. opnames herkenbaar in beeld komt, meldt u dat dan middels een schrijven zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor foto’s e.d. door buitenstaanders gemaakt.

In verband met het AVG zullen de persoonsgegevens alleen door de groep aangewezen personen worden gebruikt, spelteams ontvangen een aangepaste lijst (conform het AVG) voor het voeren van hun eigen administratie. Deze lijsten zijn niet openbaar en worden, buiten de opkomsten om in een af te sluiten ruimte bewaard!

De kosten

Wij hebben een jaarcontributie waarbij het contributiejaar van 1 oktober tot en met 30 september loopt.

De contributie bedraagt voor 2019-2020 voor welpen en scouts: € 108 p.p.,

Voor overige leden vanaf 16+ is dat € 72 p.p.

Waarom, dit verschil: De leden van 16+ zijn naast hun (jeugd)lidmaatschap vaak ook leidinggevende of worden tijdens spelopkomsten/kampen ter ondersteuning van de leiding ingezet, vandaar dat hun contributie lager is.

Hoe is de contributie opgesteld:

Ieder lid betaald een vaste contributie aan het landelijke bureau en de regio (onafhankelijk van de duur van het lidmaatschap/jaar), verder zal het restant van het contributiebedrag door de groep worden gebruikt om alle kosten van de groep zoals het huren van het gebouw, aanschaf/vervangen div. materieel, trainingen leiding, verzorgen van drinken met wat lekkers bij de opkomsten, speltakbudget, 2x groeps BBQ voor leden en ouders, enz. enz. worden gebruikt.

Leden tot 16 jaar:

€ 108- € 24 (SN en Regio) € 84 voor de groep, als je het contributiebedrag terugrekent kom je op € 3/opkomst bij 36 stuks

Leden 16+:

€ 72- € 24 (SN en Regio) € 48 voor de groep, zij kunnen in principe hele jaar draaien, uitgaande van 12 maanden kom je op

€ 6/maand.

Naast de kosten van de contributie komen er nog de volgende kosten bij:

Aanschaf uniform (kan meerdere jaren mee):

De kosten van het uniform zijn voor:

– Welpen;
€ 21,35 (insignes, das ed.) + € 33,75 blouse (soms zijn er 2e handse voor € 15) (+ € 7,50 T-shirt, niet verplicht) = € 55,10

– Scouts:
€ 21,35 (insignes, das ed.) + € 33,75 blouse (soms zijn er 2e handse voor € 15), baret + € 15,60 +(€ 7,50 T-shirt, niet verplicht) = € 70,70. De baret is uit het landelijke uniform geschrapt, per groep bekijken of deze gehandhaafd blijft!

– Explorer/Roverscouts/Jongerentak:
€ 21,35 (insignes, das ed.) + € 37,90 blouse (soms zijn er 2e handse voor € 20), baret + € 15,60 +(€ 7,50 T-shirt, niet verplicht) = € 74,85. De baret is uit het landelijke uniform geschrapt, per groep bekijken of deze gehandhaafd blijft!

– Plusscouts: deze dragen vaak een eigen groepstrui met naam en logo;

Voor een weekend op het gebouw rekenen wij tussen de € 7,50 en € 10 (ca. 2 x per jaar, afh. van het aantal maaltijden)

© 2019 Scoutinggroep Graaf Daron  -   Privacybeleid

Website: -  Rowan van Zijl